Interfaith dialogue in promoting democracy | Maailma kylässä -festivaali

Interfaith dialogue in promoting democracy (EGY)

  • La 26.5.2012 16.40–17.00 Taiga-lava

URI:n (United Religions Initiative) paikallistoiminnan koordinaattori Abdallah Hendawy kertoo parhaista tavoista edistää demokratiaa ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta uskontojen välisen yhteistyön ja vuoropuhelun kautta.

URI on maailmanlaajuinen ruohonjuuritason uskontojen välinen verkosto, joka pyrkii edistämään rauhaa ja oikeudenmukaisuutta aktivoimalla ihmisiä rakentamaan siltoja uskontojen ja kulttuurien välille. YK:n kansalaisjärjestönä URI levittää jäsenilleen tietoa YK:sta ja kehittää ruohonjuuritason toimintaa YK:n aloitteiden ja kysymysten ympärille.

Abdallah Hendawy on kotoisin Egyptin Aleksandriasta. Hän on koulutukseltaan tradenomi ja omaa korkean tason koulutusta myös rauhan ja konfliktien tutkimuksessa. Hendawy on dynaaminen kouluttaja ihmisoikeuksien ja kulttuurienvälisen dialogin alueilla ja hän on työskennellyt erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä. Hendawy juontaa myös Egyptin poliittista tilannetta käsittelevää keskusteluohjelmaa televisiossa ja kirjoittaa poliittista kommentaaria paikallisiin lehtiin.

Keskustelussa on mukana myös journalisti Heidi Rautionmaa, joka toimi URI:n maailmanlaajuisen neuvoston luottamushenkilönä vuosina 2002-2008. Tällä hetkellä hän on muun muassa RFP:n (Religious Freedom Project) naisten uskonnollisen verkoston komitean jäsen.

Tuottaja: 
Uskot ilman rajoja ry. / Faiths Without Borders URI CC

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lisää kommentti