Nepali Avaaz | Maailma kylässä -festivaali

Kirsi Kirjavainen

Nepali Avaaz (NEP)

  • Su 29.5.2011 12.10–12.30 Taiga-lava Haastattelu, kieli englanti
  • Su 29.5.2011 17.00–18.00 Mekong-lava

Nepali Avaaz, suomennettuna Nepalin ääni, esittää kansanmusiikkia ja itse tekemiään vammaisuudesta kertovia lauluja. He ovat kotoisin maaseudulta eri heimokulttuureista, joissa kansanmusiikkiperinne vielä elää vahvana. Nepalin yli sata heimokieltä ja -kulttuuria ovat taustana musiikille, joka ei ole vain viihdettä vaan olennainen osa jokaista juhlaa ja elämänvaihetta.

Kaikki ryhmän jäsenet ovat täysin sokeita, osa syntymästään asti, osa tapaturmien tai huonosti hoidettujen sairauksien seurauksena. 

Suhtautuminen vammaisuuteen on Nepalissa hyvin kielteistä. Sen uskotaan olevan jumalten tahto tai seurausta edellisen elämän pahoista teoista. Vain harvalla vammaisella on mahdollisuus käydä koulua ja opiskella.

”Emme tarvitse sääliä vaan mahdollisuuksia ja haasteita. Musiikki on meille kanava itseilmaisuun ja iloa tuova harrastus, mutta se on myös mahdollisuus lisätä tietoa vammaisuudesta. Me laulamme toivosta ja peräänantamattomuudesta. Joku näkee ruusun, toinen vain ruusunpiikit, sanotaan yhdessä laulussamme. Emme ole vammaisia vaan ihmisiä erilaisin lahjoin. Ryhmämme on malliesimerkki siitä, miten vammaisetkin voivat opiskella, avioitua ja olla aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Todellinen muutos vammaisten asemaan saadaan aikaan koulutuksella, pitkäjänteisellä vaikuttamistyöllä ja uskolla tulevaisuuteen”, yhtye kiteyttää.

Nepali Avaaz vierailee Suomessa toukokuussa Suomen Lähetysseuran kutsumana. Kaikki ryhmän jäsenet ovat käyneet koulua Suomen Lähetysseuran kummituella.

Tuottaja: 
Suomen Lähetysseura

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lisää kommentti