Info | Maailma kylässä -festivaali

Info

Leif Laaksonen

Världen i byn är en gratis familjefestival som ordnats sedan år 1995. Festivalen är en by som är öppen för alla. Byn fungerar som en träffpunkt där kulturella smakbitar och överraskningar från världens olika hörn presenteras.

Kulturer möts i slutet av maj

Kulturer från hela världen möts i Kajsaniemi 26.–27.5.2018. Festivalen bjuder på världsbilder, möjligheter, musik, cirkus, dans, teater, konst samt aktiviteter såväl för vuxna som för barn.

Evenemanget erbjuder ett tillfälle att få nya perspektiv på mångkulturell tolerans, utvecklingssamarbete och globala frågor samt möjligheter att inverka i den egna vardagen.

Arrangörer

Kepa r.f. är huvudarrangör för festivalen Världen i byn. Kepa är en paraplyorganisation för över 300 finska medborgarorganisationer som idkar utvecklingssamsarbete eller på annat sätt arbetar med u-landsfrågor och globala frågor. Utrikesministeriet stöder Kepas verksamhet genom sitt anslag för utvecklingssamarbete.

Över 400 organisationer och andra samarbetspartners deltar i festivalen Världen i byn. Under veckoslutet i maj exponerar ca 400 medborgarorganisationer, läroanstalter, museer, myndigheter och företag i Kajsaniemi.

Här hittar du ofta ställda frågor om festivalen.
En mångsidig samling inhemska och internationella toppartister uppträder runt omkring på festivalområdet.
Det är enkelt att ta sig till festivalen Världen i byn med tåg, spårvagn, metro eller buss.
Festivalen Världen i byn 2017 ordnas i Kajsaniemiparken och på Järnvägstorget i Helsingfors 27–28 maj.