Ohjelmayhteistyö | Maailma kylässä -festivaali

Ohjelmayhteistyö

Antti Lustila

Haluatko tuottaa tai ehdottaa ohjelmaa festivaalille?

Joka vuosi useat järjestöt ja muut organisaatiot osallistuvat festivaaliohjelman tuottamiseen esimerkiksi tuomalla festivaalille kansainvälisiä puhujia, järjestämällä keskustelunumeroita tai tuottamalla artistien esiintymisiä.

Pääteemana vuoden 2018 festivaalilla ovat Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet. Alueellisena painotuksena on Afrikka.

Ohjelmapäällikkö valitsee ehdotuksista lopulliset numerot. Valinnoissa painotetaan festivaalin vuosittain vaihtuvia teemoja ja ohjelman ajankohtaisuutta.

Asiaohjelmayhteistyö

Asiaohjelmayhteistyöstä kiinnostuneet tahot voivat tuottaa festivaalille keskusteluja, haastatteluja ja paneeleja ja siten nostaa teemojaan ja sisältöjään laajemman yleisön tietoisuuteen.

Asiaohjelmatuottaja vastaa ohjelmanumeronsa sisällöstä ja osallistujista, ohjelman juoksutuksesta ja mahdollisesta tulkkauksesta. Ohjelmatuottaja vastaa yleensä myös esiintyjien kuluista, kuten matkoista, majoituksesta ja palkkioista.

Kepa tarjoaa asiaohjelmatuottajalle esitystekniikan ja -puitteet, koostaa ohjelmanumeron viestintämateriaalit, tiedottaa mediaa ohjelmasta ja markkinoi ohjelmanumeroa monissa eri kanavissa. Lisäksi Kepa tarjoaa puhujille lämpimän aterian esiintymispäivänä. Ohjelmanumeron tuottaja saa myös näkyvyyden ohjelmanumeron viestinnän yhteydessä.

Asiaohjelmaehdotukset vuoden 2018 festivaalille tulee lähettää 26. tammikuuta mennessä. Julkaisemme ohjelmaehdotuslomakkeen lokakuun alussa.

Elokuvat ja dokumentit

Yhteiskunnallisia aiheita käsitteleviä elokuvia ja dokumentteja näytetään festivaaliviikonlopun aikana Kulttuurikeskus Caisan salissa. Näytöksiin yhdistetään aiheeseen liittyviä keskusteluja ja haastatteluja. Elokuvaohjelmaa kootaan yhdessä pääkaupunkiseudulla toimivien elokuvafestivaalien kanssa. Ohjelmaehdotukset vuodelle 2018 tulee tehdä 26. tammikuuta mennessä.

Kulttuuriohjelmayhteistyö

Kulttuuriohjelmatuottajat voivat tuoda festivaalille musiikkiohjelmaa, kevyesti järjestettäviä tanssi- ja teatteriesityksiä sekä lastenohjelmaa.

Kulttuuriohjelmatuottajan tulee olla mukana artistin kanssa käytävissä neuvotteluissa tai avata neuvottelut artistin ja Kepan kanssa. Tuottaja vastaa ensisijaisesti ohjelmanumeron aiheuttamista kuluista, kuten artistin matkoista, majoituksesta ja palkkioista, mutta tietyissä tapauksissa myös Kepa voi osallistua ohjelmanumeron kustannuksiin.

Kulttuuriohjelmatuottajan käytettävissä ovat festivaalin laaja-alaiset viestintäkanavat, joissa tuodaan esille ohjelmatarjontaa sekä ohjelmaa tuottavia tahoja.

Kulttuuriohjelmaehdotukset vuoden 2018 festivaalille tulee lähettää viimiestään 15. joulukuuta mennessä. Lastenohjelmaa on mahdollista ehdottaa vielä tammikuun aikana. Julkaisemme ohjelmaehdotuslomakkeen lokakuun alussa.