Ryhmä perhosia
Kuva: Daniël Nelson WWF

A Life on Our Planet – Miten Suomi voi vaikuttaa?

Lauantai 29.05.2021 15.00-15.30

Ohjelman tuottaa

Ulkoministeriö

A Life on Our Planet -elokuvassa luontodokumenttien legenda David Attenborough kertoo, miten ihminen on tuhonnut luontoa ja samalla vaarantanut oman tulevaisuutensa. Elokuva antaa selkeitä vastauksia kysymyksiin, kuinka voimme pysäyttää lajikadon ja saada ilmastonmuutoksen hallintaan.

Elokuvan jälkeisessä keskustelussa WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder, Suomen ympäristökeskuksen johtaja professori Eeva Furman ja ulkoministeriön ilmastosuurlähettiläs Jan Wahlberg siirtävät kysymykset Suomen kontekstiin. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ovat vahvasti mukana Suomen kehitysyhteistyössä. Miten Suomi voi maailmanlaajuisesti vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi?

Keskustelu on katsottavissa 4.6.2021 asti ja sen voi katsoa festivaalin Cinema-lavalla. Cinema vaatii tekijänoikeussyistä erillisen kirjautumisen.

Liisa Rohweder

Liisa Rohweder on WWF Suomen pääsihteeri. Hän toimii myös  kansainvälisen WWF:n Arktisen ohjelman puheenjohtajana. Rohweder väitteli kauppatieteiden tohtoriksi aiheenaan kestävä kehitys vuonna 2000 ja hän on julkaissut kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta ja yritysvastuusta kahdeksan kirjaa. Työssään hän haluaa edistää ymmärrystä siitä, että ekologinen kestävyys on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perusta, ei päinvastoin.

Eeva Furman

Eeva Furman on Suomen ympäristökeskuksen, SYKEn, johtaja. Hän on tutkinut ja kehittänyt ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen hallintaa yli 20 vuotta. Hän vetää useita tutkimushankkeita ja toimii lukuisissa kestävää kehitystä, ympäristökysymyksiä, luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluita käsittelevissä kansallisissa ja kansainvälisissä toimielimissä. Furmanille tärkeää on kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus kaikessa toiminnassa.

Jan Wahlberg

Jan Wahlberhg on ulkoministeriön ilmastosuurlähettiläs. Hänen pestinsä taustalla ovat Suomen ja EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja ilmastoratkaisut, joita Suomi pystyy maailmalle tarjoamaan. Wahlberg on aiemmin työskennellyt Shanghaissa Suomen pääkonsulina ja näkee, että suomalaiset ilmastoratkaisut voiva olla osa tulevaisuutta myös Kiinassa.