Veli-Matti Värri
Veli-Matti Värri. Kuva: Vastapaino

Kasvatus ekokriisin aikakaudella

    Kirjallisuus Ilmastonmuutos Kestävä kehitys Kansalaisyhteiskunta
Lauantai 25.5.2019 13:10 – 13:30 Amazon-lava, Rautatientori

Miten toimia kasvattajana, jos elämänmuotomme on ekologisesti kestämätön?  

Nykyinen kasvatusjärjestelmä pitää ylikulutusta normaalina elämäntyylinä. Kasvatuksen malliesimerkkinä pidetään ihmistä, jonka ainoa tehtävä on olla joka hetki aiempaa tuottavampi. Yhteiskunnan ideologisena pyrkimyksenä on sitoa kasvatus- ja koulutusinstituutiot yhä tiukemmin talouden ja tuotannon välineiksi, vaikka jatkuva kulutus on ympäristön kannalta kestämätöntä. Kirjailija Veli-Matti Värri pohtii Hannele Huhtalan haastattelemana, kuinka tällainen rakenne voidaan purkaa ja sitä kautta myös löytää viisaampi suhde luontoon ja kasvatukseen. 

Ohjelmassa myös

Pääyhteistyökumppanit 2019