Asiaohjelmapaneeli lavalla
Kuva: Saara Kivimäki

Ohjelmayhteistyö

Festivaalin teemana on Planeettamme rajat ja ohjelmaehdotusten tulee linkittyä teemaan. Festivaalilla etsitään ihmisen kokoisia ja isoa kuvaa ravistelevia ratkaisuja siihen, miten elää kestävästi planeettamme rajoissa. Millaista muutosta tarvitsemme, jotta turvaamme kaikille kestävät elinolosuhteet myös tulevaisuudessa?

Ohjelmavalinnoissa painotetaan teemaan linkittyviä kehitys- ja globaaliaiheisia ohjelmaehdotuksia, jotka innostavat yleisöä toimintaan reilumman maailman puolesta. 

Ohjelman toteuttaja vastaa yleensä ohjelmanumeronsa sisällöstä ja osallistujista, juoksutuksesta ja mahdollisesta tulkkauksesta. Ohjelmakumppani vastaa yleensä myös esiintyjien kuluista, kuten esiintymisoikeuksista, matkoista, majoituksesta ja palkkioista. Tietyissä, erikseen sovittavissa tapauksissa, festivaali voi osallistua kuluihin. 

Festivaali tarjoaa esitystekniikan ja -puitteet, ohjelman tuotannollista tukea sekä toteuttaa erilaisia koulutus- ja infotilaisuuksia ohjelmaan valikoituneille tahoille. Ohjelmakumppani saa myös näkyvyyden ohjelmanumeroon liittyvässä viestinnässä.

Lisätietoja antaa festivaalin ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoski, johanna.eurakoski@fingo.fi.

Puheohjelma

Puheohjelma toteutetaan Suvilahden tapahtuma-alueen Tiivistämön Puhelavalla. Ohjelmien pituudet vaihtelevat 15 minuutista 40 minuuttiin. Ohjelmaan on mahdollista ottaa mukaan etäosallistujia. Puheohjelma suoratoistetaan verkkoon. Ohjelmakumppanit saavat esityksestään tallenteen, jonka voi julkaista verkossa tai käyttää muulla tavoin myöhemmin.

Ohjelmavalinnat tehdään 20.12.2021 mennessä. Ohjelmavalinnoissa painotetaan teemaan linkittyviä puheita ja keskusteluita, jotka ovat tarkkoja, moniäänisiä ja rohkeita ja joissa kuuluu oman alan asiantuntemus.

Puheohjelman hakuaika on päättynyt.

Elokuvat ja dokumentit

Festivaaliviikonlopun aikana Cinema-ohjelmiston dokumenttielokuvien näyttämönä toimii Cirkon Solmu-auditorio. Ohjelmavalinnoissa painotetaan täyspitkiä elokuvia, jotka linkittyvät vuosittaiseen pääteemaan sekä elokuvan yhteydessä toteutettavaa keskustelua tai haastattelua. Ohjelmavalinnat tehdään 20.12.2021 mennessä.

Cinema-ohjelmiston hakuaika on päättynyt.

Kulttuuriohjelma

Kulttuuriohjelman toteuttajat voivat tuoda festivaalille teemaan linkittyvää lastenohjelmaa, työpajoja, installaatioita, performansseja tai näyttelyitä. Ohjelmavalinnat tehdään 15.2.2022 mennessä.

Kulttuuriohjelman hakuaika on päättynyt.

Katutaidealue

Katutaidealuetta ei valitettavasti nähdä festivaalilla 2022.