Foto: Publiken framför scenen
Leif Laaksonen

Festivalen Världen i byn 2022 har temat Vår planets gränser – delta som programpartner eller utställare

Nästa år har festivalen Världen i byn temat Vår planets gränser och den går av stapeln 28–29.5 i Södervik i Helsingfors. Festivalens programansökan har nu inletts och prislistan för utställarna och den preliminära områdeskartan har publicerats. Det lönar sig att redan nu anteckna festivaldagarna i kalendern och börja planera deltagandet.

Planeten Jorden har sina gränser. Hur naturen, människorna och ekonomin kommer att må i framtiden beror helt på de beslut vi fattar nu – internationellt, i Finland och på olika samhällsnivåer. Utarmningen av den biologiska mångfalden, klimatförändringen, befolkningstillväxten, de växande ojämlikheterna, den ökande migrationen och överkonsumtionen tvingar beslutsfattare, myndigheter, företag, organisationer och individer att tillsammans vidta åtgärder. Att vi hittar lösningar är ett livsvillkor med tanke på jordens framtid och mänsklighetens fortsatta existens.

Under festivalen Världen i byn 2022 är ambitionen att hitta människonära lösningar som skakar om den stora bilden och sätt att leva hållbart inom gränserna för vad vår planet klarar av. Vilka förändringar krävs för att vi ska kunna trygga hållbara levnadsförhållanden för alla också i framtiden? Hur kan just du vara med och skapa dessa förändringar?

En öppen programansökan har inletts

Via den öppna programansökan kan man ansöka om att bli en programpartner som producerar program i anknytning till festivalens tema. Programpartnerna får samtidigt synlighet via sitt program och en utmärkt möjlighet att nå ut till publiken och föra fram sina egna åsikter på ett effektfullt sätt.

Via ansökan till faktaprogrammet kan man ansöka om att hålla tal eller göra intervjuer samt visa filmer och föra diskussioner kring dem. Eftersom programtiden är begränsad ryms det bara med noggrant utvalda program som anknyter till temat. Programmet på festivalens talscen strömmas på nätet. Förslag på talprogram tas emot fram till 22.11.2021.

Organisationer kan också föreslå barnprogram, utställningar, workshoppar, performanser och annat kulturprogram som anknyter till festivalens tema. Förslag på kulturprogram tas emot fram till 15.1.2022.

Läs mer om programsamarbetet och ansök om att bli programpartner på finska eller engelska.

Börja planera ditt deltagande i mässan

Världen i byn är ett stort evenemang för hållbar utveckling och en arena för globala ämnen, som ingen vill missa.  Via festivalen når utställare och annonsörer ut till tusentals människor som är intresserade av det globala gemensamma ansvaret, internationalism, organisationsverksamhet och etisk konsumtion. Nu är det hög tid att börja planera deltagandet i nästa års festival, eftersom prislistan och den preliminära områdeskartan har publicerats.

Anmälan för utställare öppnas 11.11.2021 och stängs 22.2.2022. Kom också ihåg att de som anmäler sig senast 21.12.2021 får Early Bird-rabatt! Observera att utställaranmälningarna från 2021 automatiskt flyttas över till år 2022. Vi kontaktar de redan anmälda separat.

Läs mer på webbsidan Till utställare och samarbetspartner på finska eller engelska.

Kolla in festivalens innehåll på nätet

Podcasten Maailma kylässä under ledning av Susani Mahadura. Den andra säsongen börjar i november (på finska).

Den virtuella festivalens programnummer på YouTube! Program om framtiden för aktivism och hållbar utveckling i formatet Powered by PechaKucha (på finska).

Få festivalkänsla med foton på Flickr.

Kävijäkysely 2021 (Besökarenkäten 2021) har publicerats (på finska).

Fråga mer om

Programsamarbetet: Johanna Eurakoski, johanna.eurakoski@fingo.fi, +358 50 317 6696
Utställaranmälningar, prislista och karta: Laura Valoma, laura.valoma@fingo.fi, +358 50 317 6709
Samarbetspartnerskap: Marjo Martin, marjo.martin@fingo.fi, +358 50 317 6694
Kommunikation: Nelli Korpi, nelli.korpi@fingo.fi, +358 50 317 6698

Festivalen Världen i byn, som ordnats sedan 1995, är en gratis kulturfestival för hela familjen, en matkarneval och ett mässevenemang för hållbar utveckling. Festivalen skapar diskussion om aktuella globala frågor och sporrar människor att arbeta för en mer hållbar framtid. Världen i byn lyfter fram och söker lösningar på globala problem, ökar människors medvetenhet och ger dem verktyg för att driva på dessa frågor. Världen i byn för människor samman, eftersom vi bara kan ändra världen tillsammans.

Festivalen med temat Vår planets gränser samlar tiotusentals besökare 28–29.5.2022 i Södervik i Helsingfors. Huvudarrangör är Finländska utvecklingsorganisationer – Finnish Development NGOs Fingo rf, som är en takorganisation för cirka 280 utvecklingsorganisationer.