tuotantopäälliköksi festivaalille
Inka Soveri

Tuotantopäällikkö Maailma kylässä -festivaalille

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ry:n järjestämä Maailma kylässä -festivaali hakee tuotantopäällikköä vakituiseen ja kokopäiväiseen tehtävään 15.8.2018 alkaen

Maailma kylässä on poikkitaiteellinen kulttuurifestivaali, kansalaistoiminnan messutapahtuma, monipuolinen ruokakarnevaali ja ajankohtaisten globaaliaiheiden keskusteluareena. Vuodesta 1995 lähtien järjestetty koko perheen ilmaistapahtuma on yksi Suomen suurimmista festivaaleista.

Festivaali toteutetaan joka kevät toukokuun lopussa, seuraavan kerran 26.–27.5.2018. Tuotantopäällikkö vastaa festivaalin näytteilleasettajatoiminnasta, teknisen tuotannon koordinoinnista sekä vapaaehtoisorganisaation suunnittelusta ja kehittämisestä.

Tapahtuman pääjärjestäjä on Kepa ry, joka on yli 300 kehitysyhteistyöstä kiinnostuneen suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Kepan toimintaa tuetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista.

Tuotantopäällikön keskeiset tehtävät

 • Maailma kylässä -festivaalien pitkäjänteinen kehittäminen sekä vuosittainen toteutuksen suunnittelu, aikataulutus ja budjetointi yhdessä festivaalitiimin kanssa
 • Näytteilleasettajatoiminnan toteutus, koordinointi, neuvonta ja käytännön järjestelyt, kuten näytteilleasettajailmoittautuminen, paikkamyynti, paikkasijoittelu, laskutus ja kouluttaminen.
 • Festivaalin teknisen tuotannon suunnittelu ja koordinointi ja operatiivinen työnjohto. Eri osa-alueiden kilpailuttaminen ja sopimukset, teknisten karttojen laatiminen sekä lupa ja vakuutusasioista vastaaminen.
 • Festivaalin vapaaehtoisorganisaation suunnittelu, kehittäminen ja operatiivinen toteutus.

Tuotantopäälliköltä edellytetään

 •     Monipuolista kokemusta tapahtumatuotannoista
 •     Vahvaa organisointikykyä sekä näyttöä laajojen asiakokonaisuuksien hallitsemista
 •     Ymmärrystä strategisesta työskentelystä, suunnittelusta ja seurannasta
 •     Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
 •     Kulttuuri-, järjestö- ja festivaalialan tuntemusta

Arvostamme myös

 •     Asiakaspalveluhenkisyyttä
 •     Tietoteknistä ja taloushallinnollista osaamista
 •     Kokemusta vapaaehtoistoiminnasta
 •     Joustavuutta sekä kykyä toimia paineen alla
 •     Tiimityötaitoja

Tuotantopäällikkö työskentelee Maailma kylässä -tiimissä yhdessä viestintä- ja varainhankintapäällikön sekä ohjelmapäällikön kanssa. Festivaaliorganisaatioon kuuluu kevätkaudella myös muita määräaikaisia avustajia, kymmeniä vastaavia ja laaja-alainen vapaaehtoisorganisaatio.

Kepassa noudatetaan palkkausjärjestelmää, jossa palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, aikaisemman kokemuksen, tehtäväkohtaisten tekijöiden ja henkilökohtaisten tekijöiden perusteella.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää 8.3.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry@kepa.fi. Haastattelut pidetään viikolla 12.

Lisätiedot

Lisätietoa antaa puhelimitse tuotantopäällikkö Niila Leppänen, puh. 050 317 6709, seuraavina aikoina

    ke 14.2. klo 13-15
    ke 21.2. klo 13-15
    ti 6.3. klo 13-15

Pääyhteistyökumppanit 2019