Asiaohjelmapaneeli lavalla
Kuva: Saara Kivimäki

Ohjelmayhteistyö

Maailma kylässä -festivaalilla voi olla mukana monella tavalla, muun muassa tuottamalla ohjelmaa.

Asiaohjelmayhteistyö

Festivaalilla on runsaasti järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa puheohjelmaa. Asiaohjelman haku vuodelle 2021 aukeaa syksyllä 2020.

Elokuvat ja dokumentit

Festivaaliviikonlopun aikana yhteiskunnallisten elokuvien ja dokumenttien näyttämönä toimii Kyläkino. Näytösten yhteydessä kuullaan aiheeseen liittyviä keskusteluja ja haastatteluja. Dokumenttielokuvia ja niihin liittyviä keskusteluja voi ehdottaa syksyllä asiaohjelmahaun yhteydessä.

Kulttuuriohjelmayhteistyö

Kulttuuriohjelman tuottajat voivat tuoda festivaalille esimerkiksi lastenohjelmaa, työpajoja tai näyttelyitä.

Tuottajan tulee olla mukana artistin kanssa käytävissä neuvotteluissa tai avata neuvottelut artistin ja festivaalin kanssa. Tuottaja vastaa ensisijaisesti ohjelmanumeron aiheuttamista kuluista, kuten artistin matkoista, majoituksesta ja palkkioista, mutta tietyissä tapauksissa myös festivaali voi osallistua ohjelmanumeron kustannuksiin.

Kulttuuriohjelmatuottajan käytettävissä ovat festivaalin laaja-alaiset viestintäkanavat, joissa tuodaan esille ohjelmatarjontaa sekä ohjelmaa tuottavia tahoja.

Konsertit

Konsertteja ja muita musiikkiesityksiä vuodelle 2021 voi ehdottaa syksyllä 2020.