ohjelmayhttyö
Rami Aapasuo
R Aapasuo

Ohjelmayhteistyö

Haluatko tuottaa tai ehdottaa ohjelmaa festivaalille?

Joka vuosi useat järjestöt ja muut organisaatiot osallistuvat festivaaliohjelman tuottamiseen esimerkiksi tuomalla festivaalille kansainvälisiä puhujia, järjestämällä keskustelunumeroita tai tuottamalla artistien esiintymisiä.

Pääteemana vuoden 2018 festivaalilla ovat Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet. Alueellisena painotuksena on Afrikka.

Ohjelmapäällikkö valitsee ehdotuksista lopulliset numerot. Valinnoissa painotetaan festivaalin vuosittain vaihtuvia teemoja ja ohjelman ajankohtaisuutta.

Asiaohjelmayhteistyö

Asiaohjelmayhteistyöstä kiinnostuneet tahot voivat tuottaa festivaalille keskusteluja, haastatteluja ja paneeleja ja siten nostaa teemojaan ja sisältöjään laajemman yleisön tietoisuuteen.

Asiaohjelmatuottaja vastaa ohjelmanumeronsa sisällöstä ja osallistujista, ohjelman juoksutuksesta ja mahdollisesta tulkkauksesta. Ohjelmatuottaja vastaa yleensä myös esiintyjien kuluista, kuten matkoista, majoituksesta ja palkkioista.

Festivaali osallistuu kuitenkin muutaman kansainvälisen puhujan majoitus- ja matkakuluihin. 

Kepa tarjoaa asiaohjelmatuottajalle esitystekniikan ja -puitteet, koostaa ohjelmanumeron viestintämateriaalit, tiedottaa mediaa ohjelmasta ja markkinoi ohjelmanumeroa monissa eri kanavissa. Lisäksi Kepa tarjoaa puhujille lämpimän aterian esiintymispäivänä. Ohjelmanumeron tuottaja saa myös näkyvyyden ohjelmanumeron viestinnän yhteydessä.

Asiaohjelmaehdotuksia vuoden 2018 festivaalille ei oteta enää vastan. Valinnat asiaohjelmanumeroista tehdään helmikuun puoleen väliin mennessä.

Elokuvat ja dokumentit

Festivaaliviikonlopun aikana näytetään yhteiskunnallisia aiheita käsitteleviä elokuvia ja dokumentteja. Näytöksiin yhdistetään aiheeseen liittyviä keskusteluja ja haastatteluja. Elokuvaohjelmaa kootaan yhdessä pääkaupunkiseudulla toimivien elokuvafestivaalien kanssa. Elokuvaohjelmaehdotuksia vuoden 2018 festivaalille ei oteta enää vastaan. 

Kulttuuriohjelmayhteistyö

Kulttuuriohjelmatuottajat voivat tuoda festivaalille musiikkiohjelmaa, kevyesti järjestettäviä tanssi- ja teatteriesityksiä sekä lastenohjelmaa.

Kulttuuriohjelmatuottajan tulee olla mukana artistin kanssa käytävissä neuvotteluissa tai avata neuvottelut artistin ja Kepan kanssa. Tuottaja vastaa ensisijaisesti ohjelmanumeron aiheuttamista kuluista, kuten artistin matkoista, majoituksesta ja palkkioista, mutta tietyissä tapauksissa myös Kepa voi osallistua ohjelmanumeron kustannuksiin.

Kulttuuriohjelmatuottajan käytettävissä ovat festivaalin laaja-alaiset viestintäkanavat, joissa tuodaan esille ohjelmatarjontaa sekä ohjelmaa tuottavia tahoja.

Kulttuuriohjelmaehdotuksia vuoden 2018 festivaalille ei oteta enää vastaan.