ohjelmayhttyö
Rami Aapasuo
R Aapasuo

Ohjelmayhteistyö

Haluatko tuottaa tai ehdottaa ohjelmaa festivaalille?

Joka vuosi useat järjestöt ja muut organisaatiot osallistuvat festivaaliohjelman toteuttamiseen esimerkiksi tuomalla festivaalille kansainvälisiä puhujia, järjestämällä ajankohtaisia globaalikeskusteluja tai tuottamalla näytteilyitä, konsertteja tai lastenohjelmaa.

Pääteemana vuoden 2019 festivaalilla on ilmastonmuutos. Lisäksi juhlitaan 20. Maailma kylässä -festivaalia.

Ohjelmapäällikkö valitsee ehdotuksista lopulliset numerot. Valinnoissa painotetaan festivaalin vuosittain vaihtuvia teemoja ja ohjelman ajankohtaisuutta. Vuonna 2019 festivaalin pääteema on ilmastonmuutos.

Asiaohjelmayhteistyö

Asiaohjelmayhteistyöstä kiinnostuneet tahot voivat tuottaa festivaalille keskusteluja ja siten nostaa teemojaan ja sisältöjään laajemman yleisön tietoisuuteen.

Asiaohjelmatuottaja vastaa ohjelmanumeronsa sisällöstä ja osallistujista, ohjelman juoksutuksesta ja mahdollisesta tulkkauksesta. Ohjelmatuottaja vastaa yleensä myös esiintyjien kuluista, kuten matkoista, majoituksesta ja palkkioista.

Festivaali osallistuu kuitenkin muutaman kansainvälisen puhujan majoitus- ja matkakuluihin. 

Festivaali tarjoaa asiaohjelmatuottajalle esitystekniikan ja -puitteet, koostaa ohjelmanumeron viestintämateriaalit sekä tiedottaa ja markkinoi ohjelmanumeroa monissa eri kanavissa. Lisäksi festivaali tarjoaa puhujille lämpimän aterian esiintymispäivänä. Ohjelmanumeron tuottaja saa myös näkyvyyden ohjelmanumeron viestinnän yhteydessä.

Asiaohjelmaa vuoden 2019 festivaalille voi ehdotta asiaohjelmalomakkeen kautta viimeistään 14. tammikuuta 2019 mennessä. Valinnat asiaohjelmanumeroista tehdään helmikuun puoleen väliin mennessä.

Elokuvat ja dokumentit

Festivaaliviikonlopun aikana näytetään yhteiskunnallisia elokuvia ja dokumentteja. Näytöksiin yhdistetään aiheeseen liittyviä keskusteluja ja haastatteluja. Elokuvaohjelmaa kootaan yhdessä muun muassa  elokuvafestivaalien kanssa. Elokuvia ja dokumentteja vuoden 2019 festivaalille voi ehdotta kulttuuriohjelmalomakkeen kautta viimeistään 14. tammikuuta 2019 mennessä. Valinnat tehdään helmikuun puoleen väliin mennessä.

 

Kulttuuriohjelmayhteistyö

Kulttuuriohjelmatuottajat voivat tuoda festivaalille musiikkiohjelmaa, kevyesti järjestettäviä tanssi- ja teatteriesityksiä, lastenohjelmaa, työpajoja tai näyttelyitä.

Kulttuuriohjelmatuottajan tulee olla mukana artistin kanssa käytävissä neuvotteluissa tai avata neuvottelut artistin ja festivaalin kanssa. Tuottaja vastaa ensisijaisesti ohjelmanumeron aiheuttamista kuluista, kuten artistin matkoista, majoituksesta ja palkkioista, mutta tietyissä tapauksissa myös festivaali voi osallistua ohjelmanumeron kustannuksiin.

Kulttuuriohjelmatuottajan käytettävissä ovat festivaalin laaja-alaiset viestintäkanavat, joissa tuodaan esille ohjelmatarjontaa sekä ohjelmaa tuottavia tahoja.

Konsertteja vuoden 2019 festivaalille voi ehdotta kulttuuriohjelmalomakkeen kautta viimeistään 30. marraskuuta 2018 mennessä. Muuta kulttuuriohjelmaa voi ehdottaa 14. tammikuuta saakka. Valinnat tehdään helmikuun puoleen väliin mennessä.